۳۵۹ زندانی جرایم غیرعمد با مساعدت ستاد دیه به آغوش خانواده بازگشتند

القاصی با تاکید بر اینکه خسارت و مشکلات ناشی از حضور زندانیان جرایم غیرعمد صرفا متوجه این زندانیان نیست، گفت: علاوه بر اینکه حضور در زندان، زندگی فرد زندانی و خانواده او را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زندگی محکوم به را نیز متاثر می‌کند؛ چرا که ممکن است محکوم به سرپرست خانواده خود را از دست داده باشد یا توانایی کار کردن نداشته باشد و بر همین اساس با استمرار حضور محکوم علیه در زندان دچار مشکلات عدیده‌ای شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با کمک به زندانیان جرایم غیرعمد، علاوه بر مساعدت به شخص زندانی و خانواده او، به محکوم به نیز کمک می‌شود و از این حیث، کمک به زندانیان جرایم غیرعمد کار بسیار ارزشمندی محسوب می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود تبیین مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها را برای خیرین در جهت اقناع‌سازی به‌منظور مساعدت یک ضرورت دانست و گفت: حضور میدانی خیرین در محیط زندان و شنیدن بدون واسطه صحبت‌های زندانیان و خانواده‌های آن‌ها قطعا در جهت ارائه تصویر ذهنی درست و مقرون به‌واقع از مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند موثر باشد؛ چرا که برخی از افراد جامعه تصور می‌کنند همه اشخاصی که در زندان هستند، شرور و جنایتکارند، در حالی‌که ممکن است شخص به‌جهت یک غفلت و ناآگاهی در زندان قرار گرفته باشد.

استان تهران از ظرفیت مردمی خوب و قابل توجهی برای مساعدت به زندانیان برخوردار است

تبیین مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها یک ضرورت است

در ادامه این نشست، حاضرین پیرامون نحوه جذب حداکثری خیرین برای کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها در استان تهران بحث و تبادل نظر کردند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111310584/%DB%B3%DB%B5%DB%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت پیاده‌سازی ساز و کاری در جهت شناسایی خیرین و استفاده از ظرفیت آن‌ها در جهت مساعدت به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها اذعان کرد: استان تهران به‌جهت پایتخت بودن از ظرفیت مردمی خوب و قابل توجهی برای مساعدت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها برخوردار است که در وهله اول ضرورت دارد این ظرفیت احصاء و به‌درستی در جهت حل مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها به‌کار گرفته شود.

با اجرای دستور رئیس کل دادگستری استان تهران؛ بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه و آغوش خانواده آسان‌تر شد

ضرورت ارتقا توانمندی ستاد دیه در جهت حل مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد

به گزارش ایسنا، نشست ستاد دیه استان تهران و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن گلریزان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان تهران برگزار شد.

ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت خیرین در جهت کمک به زندانیان جرایم غیرعمد

القاصی در ادامه از بازگشت به آغوش خانواده ۳۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با مساعدت ستاد دیه خبر داد و در عین حال بر ضرورت به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی خیرین در استان تهران تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارتقاء توانمندی ستاد دیه در جهت حل مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها تاکید کرد و در عین حال اهمیت مساله اطلاع‌رسانی به‌منظور فرهنگ‌سازی برای کمک به این دست از زندانیان را یادآور شد.

علی القاصی در ابتدای این نشست ضمن گرامی‌داشت دهه مبارک فجر با اشاره به نقش مهم و اثرگذار ستاد دیه در کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها اظهار کرد: میزان سوق و تمایل پیدا کردن خیرین برای کمک به زندانیان موضوعی است که با مدیریت ستاد دیه ارتباط مستقیم دارد و افزایش توفیقات در این حوزه قطعا در گروء ارتباط موثر ستاد دیه با خیرین خواهد بود.

علی صالحی، دادستان تهران نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت استفاده بیش از پیش از ظرفیت خیرین در جهت کمک به زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها اظهار کرد: ارتباط ستاد دیه با خیرین باید به‌طور مستمر و مداوم باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۳۵۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد با مساعدت ستاد دیه خبر داد و در عین حال بر ضرورت به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی خیرین در استان تهران تاکید کرد.