۲۰ میلیارد برای تصفیه‌خانه زندان مرکزی خرم‌آباد هزینه شده است

کشوری با بیان اینکه اعتبار هزینه شده برای مجموعه ۲۰ میلیارد ریال بوده است، افزود: فاضلاب زندان مرکزی خرم‌آباد سالیان سال مشکلاتی برای زمین‌های کشاورزی اطراف زندان ایجاد کرده بود که امروز با افتتاح این تصفیه‌خانه منجر به حل این مشکل زیست‌محیطی شد.

ایسنا/لرستان مدیرکل زندان‌های لرستان گفت: ۲۰ میلیارد ریال برای تصفیه‌خانه زندان مرکزی خرم‌آباد هزینه شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091006547/%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی اضافه کرد: ظرفیت این تصفیه ۴۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز بوده و کیفیت فاضلاب تصفیه شده مطابق با استانداردهای در نظر گرفته شده است که در اراضی کشاورزی منطقه قابلیت استفاده را دارد.

عبدالمجید کشوری در جریان افتتاح تصفیه‌خانه زندان مرکزی خرم‌آباد که امروز با حضور رئیس سازمان محیط‌زیست کشور انجام شد، اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در سال ۹۸ آغاز شده و روش تصفیه‌خانه لجن فعال هوادهی گسترده عمقی EAAS است.

وی خاطرنشان کرد: خروجی آبی که از این تصفیه‌خانه خارج می‌شود در زمین‌های کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.