۱۲ فرودین روز نه گفتن به طواغیت و ‎آری به اسلام ناب محمدی

۱۲ فرودین روز نه گفتن به طواغیت و ‎آری به اسلام ناب محمدی

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ۱۲ فروردین سالروز تولد نظام حکومتی برخاسته از نظریه مردم‌سالاری دینی است که با خون پاک مردم مسلمان و انقلابی ایران قوام گرفت تا امروز درختی تناور باشد.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت:۱۲ فروردین سالروز تولد نظام حکومتی برخاسته از نظریه مردم‌سالاری دینی است که با خون پاک مردم مسلمان و انقلابی ایران قوام گرفت تا امروز درختی تناور باشد.
روز نه گفتن به طواغیت و ‎آری به اسلام ناب محمدی گرامی باد.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011204653/%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C