گزارش غریب آبادی درباره نقض حقوق بشر زنان و کودکان در آمریکا و کشورهای غربی

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408778/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر و رئیس هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه پنجاه و سومین اجلاس شورای حقوق بشر، روز سه شنبه در دیدار با   اعضای گروه دوستان منشور ملل متحد شامل ۲۵ کشور، با اشاره به اعتراضات گسترده مردم فرانسه در پی قتل یک نوجوان توسط پلیس این کشور، از سکوت کشورهای مدعی حقوق بشر نسبت به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات از سوی دولت فرانسه انتقاد کرد.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر با کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و اعضای گروه دوستان منشور ملل متحد دیدار کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از اقدامات کشورمان در زمینه حقوق بشر که با استقبال اعضا همراه شد، گزارش مستندی را درباره نقض گسترده حقوق بشر زنان و کودکان در آمریکا و برخی کشورهای غربی مانند فرانسه، آلمان و انگلیس ارائه کرد.

اعضای گروه دوستان منشور ملل متحد نیز تاکید کردند که کشورهای مستقل باید در رابطه با نقض حقوق بشر در کشورهای غربی مانند فرانسه و همچنین مواضع دوگانه و متناقض این دولت‌ها، اقدام کنند تا کشورهای مدعی حقوق بشر نسبت به اقدامات خود پاسخگو و مسئولیت‌پذیر شوند.