کیفرخواست رئیس اداره محیط زیست پردیس به اتهام دریافت رشوه صادر شد

دادستان تهران تصریح کرد: در زمان دستگیری متهم، از محل کار و منزل وی، ۷۰ سکه تمام بهار و ۱۰ نیم سکه کشف شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی در این باره گفت: با توجه به تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده، وی در دو سال گذشته با پرونده‌سازی برای برخی واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام به مطالبه رشوه به صورت سکه و وجه نقد کرده است.

وی افزود: متهم با تهدید به پرونده‌سازی علیه واحدهای تولیدی این اقدامات را انجام می‌داد.

​​​​​​​دادستان تهران گفت: کیفرخواست رئیس اداره محیط زیست شهرستان پردیس دائر بر اخذ رشوه به میزان ۷۰ قطعه سکه تمام بهار و۱۰ قطعه نیم سکه صادر شد.

وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مقابله با فساد، گفت: تمام قد در مقابله با فساد اقتصادی می‌ایستیم و اجازه نمی‌دهیم، عده‌ای حق مردم و بیت المال را با اعمال خلاف شرع و قانون را پایمال کنند و به حول و قوه الهی این رویه مستمراً ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401080906096/%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1