کمک بازوان پژوهشی شورای نگهبان با ارائه بیش از ۲۰۰ گزارش کارشناسی به این نهاد

کمک بازوان پژوهشی شورای نگهبان با ارائه بیش از ۲۰۰ گزارش کارشناسی به این نهاد

سخنگوی شورای نگهبان نوشت: پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی به عنوان بازوان پژوهشی شورا در یکسال گذشته با ارائه بیش از ۲۰۰ گزارش کارشناسی کمک شایانی به نهاد شورای نگهبان نموده‌اند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092718342/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C

به گزارش ایسنا هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی به عنوان بازوان پژوهشی شورا در یکسال گذشته با ارائه بیش از ۲۰۰ گزارش کارشناسی در حوزه بررسی مصوبات مجلس و استعلامات دیوان عدالت اداری و تولید پژوهش‌های متعدد در حوزه قانون اساسی کمک شایانی به نهاد شورای نگهبان نموده‌اند.