کردستان میزبان کارگاه ملی توانمندسازی سمن های کشور در حوزه بین‌الملل می شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052719627/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84

وی همچنین با اشاره به ظرفیت های نخبگان کردستان و تجربه ها و الگوهای موفق آنان، بهره مندی قوه قضائیه از دانش نخبگان اجتماعی کُرد در حوزه حقوق بشر را ضروری عنوان کرد.

معاون قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت حضور سمن ها در عرصه های داخلی و بین المللی، یادآور شد: برنامه ریزی ما در ستاد حقوق بشر این است که سازمان های علاقمند به موضوعات مرتبط حقوق بشری و فعالیت در داخل و خارج را هم حمایت کنیم و هم تعامل نزدیک با آنها داشته باشیم.

کاظم غریب آبادی در نشست تخصصی و تعاملی تبیین حقوق بشر با حضور نخبگان اجتماعی کردستان و جمعی از مدیران سازمان‌های مردم نهاد در سنندج، اظهار داشت: برنامه ریزی کلیدی و ارتباط تنگاتنگ با سازمان های مردم نهاد و به کارگیری موثر از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، یک مولفه کلیدی و اثرگذار در برنامه‌های ستاد حقوق بشر است.

غریب آبادی به دنبال پیشنهاد رئیس مجمع جوانان استان کردستان، دستور داد میزبانی یکی از نشست های ملی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در حوزه بین الملل در استان انجام شود.

وی افزود: ما به صورت اصولی یک جامعه مردم نهاد قوی در جمهوری اسلامی ایران داریم؛ اما ضروری است در حوزه‌های مرتبط با حقوق بشر بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم.

ایسنا/کردستان معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران به دنبال اعلام آمادگی رئیس مجمع جوانان استان کردستان، دستور داد میزبانی یکی از نشست های ملی توانمندسازی سازمان های مردم نهاد در حوزه بین الملل در استان انجام شود.

دبیر ستاد حقوق بشر خود را سفیر توسعه و آبادانی کردستان خواند و گفت: در سطح ملی از همه ظرفیت‌ها برای رفع چالش ها و اعتلای جوانان کردستان در همه حوزه ها بهره خواهیم گرفت.