چک‌های صیادی باید در سامانه صیاد ثبت شود

SCPD.EADL.IR/NEWS/ID/41137

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمک قوه قضاییه”

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050403272/%DA%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AFبه گزارش ایسنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی  اعلام کرده است:

طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، چک های صیادی باید توسط صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد ثبت شود.

برای کسب  اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

“چک های صیادی باید توسط صادر کننده یا انتقال دهنده در سامانه صیاد ثبت شود. دریافت کننده باید اطلاعات مربوط به خود و چک را در سامانه صیاد تایید نماید، در غیر این صورت چک قابل وصول نیست. جلوگیری از جعل، دستکاری چک، سرقت، کلاهبرداری، مفقودی و صدور اجرائیه بدون نیاز به حکم دادگاه از امتیازات ویژه چک های صیادی است.