پلمب یک گاوداری به دلیل احتکار آرد یارانه‌ای

۱۲ تن آرد یارانه‌ای از یک گاوداری در استان قم کشف شد.

اصانلو افزود: گشت مشترک با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی و بازرسان دستگاه‌های نظارتی، اختیاری قانونی است که سازمان تعزیرات به منظور پیشگیری و برخورد آنی با تخلفات در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش ایسنا به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی، احمد اصانلو گفت: در گشت مشترک تعزیرات قم، فرد سودجویی که با احداث یک تونل مخوف در انبار علوفه یک گاوداری اقدام به مخفی کردن و دپوی ۱۲ تن آرد یارانه‌ای کرده بود، دستگیر و با دستور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی، محموله آرد توقیف و گاوداری هم پلمب شد.

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسان جهاد کشاورزی، اداره کل غله و اماکن همچنین در این انبار موفق به کشف ۱۶ هزار لیتر مشروبات الکلی و همچنین ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر گل شدند که با توجه به صلاحیت نداشتن تعزیرات حکومتی در رسیدگی به این جرائم، موضوع به مراجع ذیصلاح گزارش شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082417006/%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C