پرونده مهدی حضرتی در حال رسیدگی است

فاضلی هریکندی خاطرنشان کرد: نه فقط برای ایشان بلکه برای همه افرادی که در این ایام در اتفاقات و حوادث مصدوم یا فوت شده‌اند پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

پرونده مهدی حضرتی در حال رسیدگی است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090603279/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

ایسنا/البرز رئیس کل دادگستری البرز در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی حضرتی، نوجوانی که در ناآرامی‌های ۱۲ آبان کرج بر اثر اصابت گلوله به پیشانی کشته شده بود گفت: این پرونده در حال رسیدگی است.

حسین فاضلی هریکندی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص پرونده مهدی حضرتی گفت: این پرونده در حال رسیدگی است.