پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای ایلام در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (پذیرش ۱۴۰۰)


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C/

بر اساس آگهی اولیه، ظرفیت کانون وکلای دادگستری ایلام در آزمون وکالت ۱۴۰۱ (مربوط به پذیرش ۱۴۰۰) ۶۰ نفر تعیین شده بود که ۴۲ نفر آن به سهمیه آزاد تعلق داشت.

پذیرفته‌شدگان سهمیه آزاد کانون وکلای دادگستری ایلام

نحوه و زمان ثبت‌ نام پذیرفته‌شدگان متعاقباً اعلام خواهد شد.

پایگاه خبری اختبار- اسامی ۵۰ نفر پذیرفته‌شده سهمیه آزاد آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ کانون وکلای دادگستری استان ایلام اعلام شد

همچین بر اساس آنچه از سوی این کانون اعلام شده است، در خصوص پذیرفته‌شدگان سهمیه ایثارگری اسامی و برنامه زمان‌بندی ثبت نام آنان، متعاقباً و پس از بررسی مدارک مربوطه اعلام خواهد شد.