پایان سیزدهمین جلسه شورای نگهبان درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور

سخنگوی شورای نگهبان گفت: دقایقی قبل سیزدهمین جلسه شورای نگهبان درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: «قایقی قبل سیزدهمین جلسه شورای نگهبان در خصوص بررسی لایحه ‎ بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به پایان رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122115300/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

جلسات شورا امروز (۲۱ اسفند) نیز در سه نوبت صبح، ظهر و شب برگزار شد و جلسات بررسی لایحه بودجه به صورت فشرده همچنان ادامه خواهد داشت.»

پایان سیزدهمین جلسه شورای نگهبان درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور