ویدیو / تجمع نمازگزاران قمی در محکومیت اهانت به قرآن کریم

ویدیو / تجمع نمازگزاران قمی در محکومیت اهانت به قرآن کریم

تصویربردار: احمد ظهرابی / تدوینگر: رها صلاحی مقدم


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110705241/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85

در پی‌اهانت به قرآن کریم در برخی از کشورهای اروپایی، نمازگزاران شهر قم، امروز (۷ بهمن ماه) پس از اقامه نماز جمعه به امامت آیت الله حسینی بوشهری در میدان جانبازان تجمع کردند و با سر دادن شعار این اقدام را محکوم کردند.