ویدیو/ اعلام روز برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی

خبرنگار: زهرا میرزایی / تصویربردار و تدوینگر: یزدان قربانی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201404/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت:وقت رسیدگی به پرونده الهه محمدی و نیلوفرحامدی خبرنگاران بازداشتی ناآرامی‌های مربوط به مرگ مهسا امینی در پاییز ۱۴۰۱ برای ۸ و ۹ خردادماه تعیین شده است.