ویدئو / پاسخ رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره قاضی منصوری

ویدئو / پاسخ رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره قاضی منصوری

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به ماجرای مرگ مشکوک قاضی منصوری که در رومانی اتفاق افتاد، می‌گوید «اگر انتظار این باشد که ما بگوییم قاضی منصوری خودکشی کرده است، حرفی بی‌ربط و غیرکارشناسی است. ما شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل می‌کنیم و قاضی با تحقیقات بین‌المللی و همکاری اینترپل و سایر ادله‌ها، نظر نهایی را اعلام می‌کند.

خبرنگار: زهرا میرزایی / تصویربردار: آرام توکلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052619432/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C