ویدئو/ پاسخ خزعلی به ادعای تجاوز به زندانیان و مطالبات دانشجویان شریف

تصویربردار: امیرحسین شهسواری


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091409516/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%B2%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که با عنوان «صریح و شفاف برای آینده دختران ایران»، در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با پرسش‌های متعدد دانشجویان مواجه شد. او در این جلسه پرسش و پاسخ ادعای CNN مبنی بر تجاوز به زنان زندانی را رد کرد. او در عین حال برخی از مطالبات دانشجویان را به حق دانست و گفت که اعتراض حق دانشجویان است.