ویدئو / مهسا امینی؛ از انتقادات رسمی تا اعتراضات خیابانی

ویدئو / مهسا امینی؛ از انتقادات رسمی تا اعتراضات خیابانی
واکنش‌ها به حادثه تلخ درگذشت مهسا امینی همچنان ادامه دارد؛ از اعتراضات خیابانی در چند شهر از جمله تهران گرفته تا توضیحات رئیس پلیس تهران و اظهارات رؤسای قوای سه‌گانه. پس از انتشار خبر مهسا امینی صحبت‌های زیادی درمورد نحوه مرگ او منتشر شد؛ این‌که آیا او مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا نه؟ آیا او را به موقع به بیمارستان رساندند یا کوتاهی کرده‌اند؟ پلیس بر اساس مستندات خود می‌گوید ضربه‌ای به مهسا امینی وارد نشده و به‌موقع به بیمارستان منتقل شده، اما این فرع ماجراست؛ اصل ماجرا این است که چرا باید مهسا امینی در چنین موقعیتی قرار بگیرد و چرا گشت ارشاد همچنان به شیوه‌ای ناکارآمد، هزینه‌سازی می‌کند؟


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062921525/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C