ویدئو / توضیحات پلیس درباره مهسا امینی و گشت ارشاد

سردار رحیمی رئیس پلیس تهران در نشستی خبری که صبح دوشنبه (۲۸ شهریور) برگزار شد، به تشریح جزئیات حادثه منجر به درگذشت مهسا امینی و نحوه برخورد مأموران پلیس از زمان انتقال او به ون‌های گشت ارشاد تا بیمارستان پرداخت.

ویدئو / توضیحات پلیس درباره مهسا امینی و گشت ارشاد
تصویربردار و تدوینگر: اسماعیل گلرخ


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062820547/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF