ویدئو / اتمام کار زندان رجایی‌شهر

تخلیه کامل زندان رجایی شهر کرج، به دنبال اجرایی شدن مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز در ۱۷ فروردین امسال، انجام شد؛ مصوبه‌ای که فرآیند آن در دو مرحله اجرایی شد، تا دهم تیر نیمی از زندانیان و تا ۱۴ مرداد دیگر زندانیان به طور کامل، از این ندامتگاه به قزلحصار منتقل شدند.هر چند هشتم تیر امسال، نماینده کرج، فردیس و اشتهارد از ابلاغ مجوز فروش زندان‌های قزلحصار و رجایی‌شهر خبر داده بود، از سوی دیگر برخی متولیان شهری استان البرز اعلام کرده‌اند، تصمیم گیری درباره کاربری این فضای ۶۰ هکتاری در دستور کار است.

تصویربردار: معصومه علی‌اکبر، وحید صالحی / تدوینگر: مریم غلامی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402052113129/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1

ویدئو / اتمام کار زندان رجایی‌شهر