ویدئو / «آماری از پرونده‌های اسیدپاشی نداریم»

خبرنگار: زهرا میرزایی / تصویربردار: آرام توکلی


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060100561/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

ویدئو / «آماری از پرونده‌های اسیدپاشی نداریم»

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور می‌گوید: آماری از پرونده‌های اسیدپاشی نداریم و این پرونده‌ها به عنوان «سوختگی» در این سازمان مطرح می‌شوند. عباس مسجدی در بخشی از گفت‌وگوی خود با ایسنا گفت: زمانی که پرونده اسیدپاشی به این سازمان ارجاع می‌شود و مصدوم را معاینه می‌کنیم، نام جسم سوزاننده را درج می‌کنیم؛ حتی ممکن است تشخیص دهیم که اسید است، ولی سازمان آماری ندارد که بگوییم اسیدپاشی است‌.