ورود دادستانی تهران به تاخیر پرواز تهران _نجف

دادستان تهران گفت: پس از تفهیم اتهام برای ۳ نفر از متهمان قرار تأمین کیفری صادر کرد.

وی افزود:  یکی از متهمان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه روانه زندان شده و دو نفر دیگر با سپردن تامین آزاد شدند .

دادستان تهران تصریح کرد: تحقیقات تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع و شناسایی دیگر مسببین ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی با اشاره به نظارت دادستانی تهران بر روی سفرهای اربعین بیان کرد: به دنبال ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) و تاخیر ایجاد شده در پرواز تهران _ نجف، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری برای انجام شدن پرواز، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و احضار ماموران مربوطه اقدام و تحقیقات لازمه از مشارالیهم به عمل آورد.

دادستان تهران از پیگیری علت تاخیر پرواز تهران_ نجف در دادسرای تهران خبر داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401062518623/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81