ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف در استان تهران بسیار زیاد است

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامرضا مهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف استان تهران ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به استماع درخواست‌های مراجعه کنندگان پرداخت و راهنمایی‌های لازم را در این ملاقات مردمی به مراجعان ارائه کرد.

غلامرضا مهدوی درباره درخواست‌های مطرح شده در این دیدار گفت: بیشترین درخواست‌هایی که مراجعه کنندگان در ملاقات‌های مردمی مطرح می کنند مربوط به تسریع در رسیدگی و توجه به دلایل جدیدی است که ارائه می دهند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان تهران گفت: ورودی پرونده به شورای های حل اختلاف در استان تهران بسیار زیاد است و ۵۰ درصد از پرونده‌های وارده به مجتمع های شورا به صلح و سازش ختم می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091308437/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

مهدوی بیان کرد: ورودی پرونده به شوراهای حل اختلاف در استان تهران بسیار زیاد است و ۵۰ درصد از پرونده های وارده به مجتمع های شورا به صلح و سازش ختم می شود.