واکنش کدخدایی به بیانیه سه کشور اروپایی


واکنش کدخدایی به بیانیه سه کشور اروپایی

عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در توییتی به زبان انگلیسی نوشت: بیانیه سه کشور اروپایی درباره عدم انجام تعهدات به سخره گرفتن حقوق بین الملل و تعهدات بین‌المللی است.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه پژوهشکده شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی در توییترنوشت:

بیانیه سه کشور اروپایی درباره عدم انجام تعهدات به سخره گرفتن حقوق بین الملل و تعهدات بین‌المللی است. این بیانیه بار دیگر ثابت کرد که غرب زمانی که مسئله پایبندی به تعهدات در میان باشد، ‌قابل اعتماد نیست. با این رویه، آیا می‌توان به غرب اعتماد کرد؟

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817358/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C