واکنش غریب‌آبادی به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، با انتشار پیامی به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل واکنش نشان داد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092316094/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

به گزارش ایسنا، به نقل از قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در واکنش به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با انتشار پیامی در صفحه توئیتری خود نوشت:

“طنز تلخی است که رژیم آمریکا خود را حامی و مدافع حقوق زنان و دختران ایرانی معرفی می کند. آمریکا با حمایت همه جانبه از ترور هزاران زن و کودک ایرانی توسط گروهکهای تروریستی، اعمال تحریم های ظالمانه و وحشیانه با آثار جبران ناپذیر بویژه بر زنان و کودکان و حمایت همه جانبه از کشتار زنان و کودکان ایرانی توسط رژیم صدام در جریان جنگ تحمیلی نشان داده‌ است و به تنها چیزی که در ایران نمی اندیشد، حقوق زنان و دختران است و در پس بیانیه ها و اظهارات مزورانه و ریاکارانه خود، تنها منافع و اهداف غیرانسانی و ضد حقوق بشری خود را پیگیری می کند.”