واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران

سخنگوی شورای نگهبان نسبت به پیروزی غرورآفرین تیم ملی فوتبال واکنش‌نشان داد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090402336/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

تا_پای_جان_برای_ایران”

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در توییتر نوشت:”بچه ها عالی بودید گل کاشتید. 

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیروزی غرورآفرین تیم ملی فوتبال

واکنش سخنگوی شورای نگهبان به پیروزی تیم ملی فوتبال ایران