هیچ متهم بلاتکلیف امنیتی در بازداشتگاه‌های استان سمنان نیست

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا با توجه به وقوع اغتشاشات اخیر در استان توسط آشوب گران و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی ، شخصاً ضمن بازدید ، نظارت ، پیگیری و گفتگو بدون واسطه با بازداشت شدگان این حوادث ، به موجب مفاد قانونی دستور ارجاع و رسیدگی این پرونده ها را به شعب خاص و نیز رسیدگی خارج از نوبت آن پرونده‌ها را صادر تا تعیین تکلیف قانونی وضعیت هر یک از متهمان بازداشتی انجام شود.

محمدجعفر عبدالهی با اشاره به تعیین تکلیف قانونی وضعیت متهمان اغتشاشات اخیر اظهار کرد: در اجرای پیشبرد اهداف برنامه‌ریزی شده سند تحول و تعالی قضایی سال ۱۴۰۱ در استان سمنان،اهتمام لازم در موضوع امور زندان و زندانیان وجود دارد و به تمامی مقامات قضایی استان تاکید شده تا ضمن رصد روزانه اوضاع و احوال بازداشتی شعب،با سرعت و دقت نسبت به تعیین تکلیف قانونی پرونده های بازداشت شدگان حوادث اخیر اقدام کنند.

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: هیچ متهم بلاتکلیف امنیتی در مراجع قضایی و بازداشتگاه‌های امنیتی استان سمنان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان عنوان کرد: خواست آحاد جامعه استقرار نظم و امنیت پایدار و برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی است و تعیین تکلیف قانونی وضعیت بازداشت شدگان به معنای آزادی بی قید و شرط آنان نیست ، بلکه دستگاه قضایی استان بر مدار قانون در اجرای عدالت ، حفظ و تامین امنیت پایدار را امری مهم و انکار ناپذیر دانسته و با اشد مجازات با محکومین برخورد خواهد داشت.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071206007/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA