هنگامه قاضیانی تفهیم اتهام و بازداشت شد

با حضور قاضیانی در دادسرا، بازپرس نسبت به تفهیم اتهام وی اقدام کرده است.

شب گذشته خبر احضار برخی چهره‌های معروف هنری و ورزشی در پی اظهار نظر در مورد وقایع اخیر منتشر شد.

اتهامات قاضیانی دایر بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است.

هنگامه قاضیانی بازیگر سینما با دستور مقام قضایی بازداشت شد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، هنگامه قاضیانی با دستور بازپرس ساعتی پیش جلب و به دادسرا منتقل شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401082920419/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF