هنوز حکمی در رابطه با پرونده شهید عجمیان صادر نشده است

هنوز حکمی در رابطه با پرونده شهید عجمیان صادر نشده است

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتی اعلام کرد که پرونده شهید عجمیان در دیوان عالی کشور جاری و در حال رسیدگی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100704231/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

هنوز حکمی در رابطه با پرونده شهید عجمیان صادر نشده است

به گزارش ایسنا، امیر هاشمی در صفحه توییتر خود نوشت: “در پی انتشار برخی اخبار غیررسمی در رسانه های مجازی مبنی بر صدور رای در پرونده شهید عجمیان، تاکنون هیچ حکمی در این پرونده صادر نشده و پرونده مذکور در دیوان عالی کشور جاری و در حال رسیدگی است.”