همکاری ستاد حقوق بشر و شهرداری تهران برای ارتقای حقوق بشر و شهروندی در تهران

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401060302061/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C

مقرر شد معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر با شهرداری تهران درخصوص این موضوعات تفاهمنامه همکاری به امضاء برسانند.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در دیدار با شهردار تهران و معاون حقوقی رئیس جمهور، بر ترویج و ارتقای حقوق بشر و شهروندی تاکید کرد.

غریب‌آبادی همچنین جداگانه با محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز دیدار کرد.

در این چارچوب، دو طرف بر اهمیت ماموریت کمیته صیانت که چندی قبل از سوی ستاد حقوق بشر و با تعامل قوای سه گانه تشکیل شد، و ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی با آن برای شناسایی فرایندهای مخل حقوق مردم و تلاش در جهت رفع آنها تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، با علیرضا زاکانی، شهردار تهران دیدار و گفت‌وگو کرد.

طرفین در این دیدار، درخصوص ترویج و ارتقای حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و ضرورت پیش بینی سازوکارهای لازم در این خصوص در تمامی دستگاه ها گفتگو و تصمیماتی را نیز اتخاذ کردند.

طرفین در این دیدار درخصوص طیفی از موضوعات مانند ترویج و ارتقای حقوق بشر و شهروندی در شهر تهران، همکاری و حمایت از ابتکارات فرهنگی و هنری در حوزه حقوق بشر و حمایت از خانواده های بدون سرپرست زندانیان ایرانی خارج از کشور (مربوط به شهر تهران) بحث و تبادل نظر کردند.