همه چیز باید شفاف و قانونی باشد

صاحبکار همچنین درخصوص سامانه ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی گفت: در سند تحول قضایی به این بحث نگاه ویژه شده است. در سند ارجاع را به صورت سیستمی انجام می‌دهیم؛ باید کارشناسان را مشخص و رتبه بندی کنیم و اختیاراتی به قاضی بدهیم که بگوید کدام کارشناس خوب است.

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه می‌گوییم همه چیز باید شفاف و قانونی باشد.

به گزارش ایسنا، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه با حضور در برنامه صف اول گفت: ما در قوه قضاییه می‌گوییم قوه مردمی است و چیزی برای پنهان کردن ندارد؛ همه چیز باید شفاف و قانونی باشد.

معاون راهبردی قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: در فاز اول سامانه داخلی در قوه قضائیه راه اندازی کردیم که همکاران قضایی از آن استفاده می‌کنند و امیدواریم بتوانیم در شش ماه آینده سامانه را در اختیار عموم مردم قرار دهیم.

وی تاکید کرد: قضات باید بدانند که اگر از این سامانه استفاده کنند به نفعشان است و مشخص می‌شود کدام کارشناسان کار کارشناسی را بهتر انجام می‌دهند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111007243/%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

وی افزود: تعداد آرائی که باید در منظر عموم قرار گیرد بسیار زیاد است، ما باید از فناوری‌های جدید و هوش مصنوعی استفاده کنیم تا گمنام‌سازی در آرا انجام شود.