هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش ایسنا، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی را با حضور رییس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه برگزار می‌کند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401050806269/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AFستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از برگزاری هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی خبر داد.