هشدار مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به بانک های خصوصی

وی با ابراز نگرانی از تداوم روند انحراف در منابع و مصارف بانک های خصوصی و عدم استفاده این بانک ها از سپرده های مردمی در داخل استان گفت: این مسأله از همان ابتدای تشکیل بانک های خصوصی به عنوان یک نگرانی جدی مطرح بوده و همچنان امتداد دارد و باید حل شود و بانک های خصوصی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، بیشتر و بهتر نقش آفرینی کنند چراکه طبق بررسی های معمول در چنین بستر نامناسبی، تمرکز مدیران واحدهای تولیدی جهت دریافت اعتبارات و تسهیلات  موردنیاز خود معطوف بانک های دولتی می گردد و طبعا این انتظارات بسیار بیشتر از ظرفیت ها، منابع و توانمندی های این بانک هاست و مشکلات  فراوانی را در ابعاد مختلف در پی دارد.

وی همچنین به مدیر کل بازرسی استان مأموریت داد ضمن بررسی و راستی آزمایی میزان و تناسب منابع و مصارف بانک های خصوصی در استان، نتیجه را به دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گزارش دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، حجت الاسلام و المسلمین رضا براتی زاده در نشست کمیته فرعی ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان، نقد و بررسی عملکرد بانک های خصوصی در  حوزه تولید و سرمایه گذاری در استان را به عنوان مهمترین محور و دستور کار این نشست قرار دادند.

براتی زاده گفت: این که چند سالی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت همه جانبه از تولید و سرمایه گذاری در کشور تأکید دارند و امسال نیز در راستای تداوم چنین رویکردی، شعال سال جاری را با عنوان«تولید، اشتغال آفرین، دانش بنیان» انتخاب و معرفی کرده اند لازم است هر کدام از دستگاه های متولی به ویژه بانک ها که در این خصوص بیشتر در کانون توجه هستند، به وظایف و تعهدات قانونی خود بطور شایسته عمل کنند.

ایسنا/خراسان شمالی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با هشدار جدی به مدیران بانک های خصوصی تأکید کرد: دستگاه قضایی در جهت الزام این بانک ها به پاسخگویی و رعایت قانون، ابزارها و اختیارات خاصی در اختیار دارد که در موارد مقتضی براساس آن عمل خواهد کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091207737/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان با اشاره به فرصت ها و ظرفیت های مهم سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: یکی از مهمترین زمینه های رشد سرمایه گذاری و رونق تولید و اشتغال در استان به میزان تمرکز و حمایت بانک ها در این حوزه بستگی دارد لذا انتظار می رود بانک های خصوصی حداقل بخشی از ظرفیت ها و منابع خود را در مسیر کمک به تولید و اشتغال در داخل استان به مصرف برسانند.