نگاهی به فرایند کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 1402 طبق آیین نامه جدید لایحه استقلال کانون وکلا

بنا به اعلام سخنگوی اسکودا، حدود یازده هزار نفر در آزمون ورودی کانون های وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲ پذیرفته شده‌اند. در کارنامه آزمون پذیرفته شدگان، عبارت «شما دارای حد نصاب آزمون می‌باشید»، درج شده است که اندکی با مفهوم قبولی متفاوت است.

آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ مبنای کارآموزی در کانون های وکلای دادگستری

به موجب ماده ۵۴ آیین نامه، مدت کارآموزی به ۳ مرحله تقسیم می‌شود :

مرحله اول : کانون برای کارآموزان به مدت دوماه و حداقل ۵۰ ساعت کارگاه های علمی الزامی برگزار می‌کند و در پایان از کارآموزان یک آزمون کتبی به عمل می‌آورد. در صورت عدم قبولی کارآموز در آزمون برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌گردد. تعیین سرفصل ها و جزئیات کارگاه ها بر عهده کانون ها است ولی احتمال برگزاری کارگاه ها در این دوره به صورت هماهنگ در سطح کشور توسط اسکودا وجود دارد.

مرحله دوم : در صورت موفقیت کارآموز در مرحله اول، مرحله دوم کارآموزی آغاز می‌شود ؛ در این مرحله، کارآموز باید به مدت ۶ ماه و به صورت تمام وقت اداری، در مراجع ده گانه قضایی حضور یافته و روزانه از یک پرونده گزارش تهیه نماید. در صورت عدم تایید گزارشات توسط کمیسیون کارآموزی، کارآموز باید مجددا این مرحله را به مدت ۴ ماه دیگر تکرار کند؛ در صورت عدم تایید گزارشات برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌گردد.

در صورت عدم قبولی در آزمون اختبار برای بار دوم و یا ابطال پروانه کارآموزی در موارد پیش گفته، قبولی کارآموز کان لم یکن تلقی خواهد شد.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7/

به موجب این آیین نامه، پس از اطلاع رسانی کانون وکلای استان متبوع، پذیرفته شدگان باید مطابق ماده ۴۳ آیین نامه، برای تشکیل پرونده کارآموزی و تحویل مدارک مورد نیاز به کانون مراجعه نمایند. سپس کمیسیون کارآموزی در صورت احراز شرایط مقرر در مواد ۴۳ تا ۵۱ آیین نامه، برای شخص پروانه کارآموزی صادر می‌نماید.

بیشتر بخوانید:

مراحل سه گانه کارآموزی وکالت

مرحله سوم : پس از گذراندن مرحله اول و دوم، کارآموز وارد مرحله سوم می‌شود که مدت آن ۷ ماه است. در این مرحله، کارآموز باید وکیل سرپرست انتخاب و حداقل در ۵۰ ساعت کارگاه آموزشی شرکت کند.

دریافت پروانه وکالت پایه یک و یا انتفای کارآموزی

پایگاه خبری اختبار- فرایند کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون وکالت، به موجب آیین نامه جدید لایجه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه، دچار تحول اساسی شد، در این یادداشت به بررسی فرایند کارآموزی طبق این آیین نامه خواهیم پرداخت.

با توجه به اینکه آیین نامه لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ رئیس وقت قوه قضائیه، علی‌رغم انتقادات وارد بر آن، مبنای عمل در فرایند کارآموزی کانون های وکلای دادگستری است ، کم و کیف کارآموزی پذیرفته شدگان جدید بر اساس مقررات این آیین نامه خواهد بود.

در صورت عدم انجام تکالیف این مرحله برای بار سوم، پروانه کارآموزی با تایید هیئت مدیره ابطال می‌شود. هم چنین در این مرحله، کارآموز امکان وکالت در حداکثر ۵ پرونده در ماه، تحت نظارت وکیل سرپرست را دارد. در پایان مرحله سوم، کارآموز در اختبار کتبی و شفاهی شرکت می‌کند و در صورت موفقیت، پس از تحلیف موفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک می‌شود .

نویسنده: حانیه کلیدری

شما دارای حد نصاب آزمون می‌باشید