نقش تعیین کننده “معاضدت” در تحقق اهداف قوه قضائیه

ایسنا/مازندران سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقش اساسی معاضدت در تحقق اهداف قوه قضائیه ، گفت: باید در جهت تبیین این قضیه بپردازیم و بدانیم که معاضدت از نظر لغوی و دادرسی اهمیت بسزایی دارد.

ستایشی با بیان اینکه معاضدت به معنای هدایت و یاری کردن است، از این رو باید در راستای سیره ائمه اطهار گام برداریم، خاطرنشان کرد: معاضدت قضایی سازکاری جهت تامین وکیل یا کارشناس در دعاوی برای دفاع از افراد مستضعف است.

او ادامه داد: امروز نظر اهل قلم در حوزه حقوقی درمورد معاضدت تغییر کرده و استفاده درست مردم از دستگاه قضایی، امنیت و دموکراسی در جامعه حائز اهمیت است.

این مسئول یادآور شد: معاضدت قضایی با این تاریخ سازی خرمشهر برابری می کند و این معاضدت هم باید بدرخشد زیرا این نظام، نظام اهل بیت و جمهوری اسلامی است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402030402773/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87

وی با اشاره به اینکه معاضدت نقش اساسی و تعیین کننده ای در تحقق اهداف قوه قضائیه دارد، افزود: باید در جهت تبیین این قضیه بپردازیم و بدانیم که معاضدت از نظر لغوی و دادرسی اهمیت بسزایی دارد.

مسعود ستایشی امروز در همایش سراسری نقش معاضدت در تحقق سند تحول قضایی در مجتمع ورزشی و آموزشی نفت شهرستان محمودآباد، اظهار کرد: در سند تحول قضایی و مسائل قضایی نکته خاصی که باید وجود داشته باشد، نیست؛ و این موضوع مهمی است که باید به آن توجه اساسی شود.

ستایشی خرمشهر را نماد وحدت یک ملت تحت معاصره با دست خالی دانست و اظهارکرد: ملتی که با مقاومت و ایستادگی بی بدیل خود، مچ دست ابرقدرت های به ظاهر پر زورعالم را برای جداسازی خرمشهر از خاک ایران به زمین کوبید و اراده آنان را ناکام ساخت و نشان داد که می توان با برنامه ریزی، اتحاد و همدلی پیروز شد.