نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خرداد ماه ۱۴۰۲

مجموعه نظریه های مشورتی صادر شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مربوط به خرداد ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

پایگاه خبری اختبار- اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظریات مشورتی این اداره کل در خرداد ماه ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

بانک نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (از شهریور ۱۳۹۸ تا فروردین ۱۴۰۲)


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-6/

برای دریافت فایل نظریات مشورتی خرداد ماه ۱۴۰۲ کلیک کنید

گفتنی‌ست اداره کل حقوقی قوه قضاییه از شهریور ۱۳۹۸ نظریه‌های مشورتی خود را هر ماه در قالب یک فایل منتشر می‌کند.