نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی کل کشور

نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه و ذبیح‌الله خدائیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور کل کشور، سه‌شنبه ۳۰ خرداد در سازمان بازرسی برگزار شد. در این نشست ستایشی و خدائیان ضمن ارائه توضیحات، پاسخگوی سوالات خبرنگاران بودند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402033019709/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1