نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد

این خبر تکمیل می شود. 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092919544/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

به گزارش ایسنا، در این نشست مسعود ستایشی ضمن بیان آخرین وضعیت پرونده های قضایی، پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش آغاز شد.