نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه

نشست خبری مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه سه‌شنبه ۱۳ دی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1401101308269/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87

مجید خواهی