نحوه ثبت درخواست‌های شهروندان از رئیس یا مسئولان عالی قوه‌قضاییه

در ادامه باید مشخصات دقیق پرونده اعم از استان، شهرستان، مجتمع، شعبه… را ثبت کرده و ضمن خودداری از پرداختن به مطالب کلی دقیقا مشکل خود را ذکر کنند.

همچنین هنگام ثبت درخواست حتما باید حداکثر ۵ برگ از اوراق و مدارک مرتبط با درخواست را ضمیمه کنند، همچنین سمت خود را مشخص کرده و در صورت نمایندگی با وکالت، ارائه مستند الزامی است.

به گزارش اختبار به نقل از میزان، متقاضیان می توانند به منظور هدفمندی و هوشمندسازی اقدامات قضایی در طرح تحول و تعالی قوه‌قضاییه، صرفه جویی در وقت، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی و سرعت و دقت در انجام اقدامات، با مراجعه به تارنمای www.same.eadl.ir درخواست های خود را ارسال کنند.

ضمناً متقاضیان به منظور پیگیری درخواست‌های خود می‌توانند از طریق دو روش اقدام کنند به این صورت که برای شهروندان تهرانی شماره تلفن ۱۲۹، داخلی ۴ و برای سایر شهرستان‌ها شماره ۰۲۱۴۱۸۰۱، داخلی ۴ در نظر گرفته شده است تا با گرفتن این شماره‌ها از نتیجه درخواست‌های خود با خبر شده و نسبت به پیگیری آن اقدام کنند.


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3/

پایگاه خبری اختبار-  متقاضیان چنانچه هر در خواستی از ریاست قوه‌قضاییه یا مسئولان عالی قضایی از جمله دیدار و ملاقات مردمی دارند، می‌توانند صرفا از طریق تارنمای www.same.eadl.ir اقدام کنند.

متقاضیان هنگام ذکر دقیق تقاضا باید این نکته را در نظر داشته و اعلام کنند که تاکنون به مقامات قضایی مربوط در شهرستان و استان مراجعه‌ای داشته‌اند یا خیر؟ همچنین نتیجه مراجعه به مقامات مربوط در شهرستان و استان را نیز اعلام کنند.

متقاضیان پس از مراجعه به تارنمای www.same.eadl.ir در مرحله اول باید مشخصات دقیق هویتی اعم از نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره تماس همراه و شماره ثابت را ثبت کنند.

متقاضیان چنانچه هر در خواستی از ریاست قوه‌قضاییه یا مسئولان عالی قضایی از جمله دیدار و ملاقات مردمی دارند، می‌توانند صرفا از طریق تارنمای www.same.eadl.ir اقدام کنند.

نتیجه درخواست متقاضیان از طریق پیامک اطلاع‌رسانی خواهد شد.