نتیجه نظرسنجی آزمون وکالت 1401

 
منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-1401/

بر اساس نتایج به دست آمده ۶۶ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بوده اند سوالات درس حقوق تجارت سخت بوده و همچنین به نظر ۶۰ درصد شرکت کنندگان سوالات درس حقوق مدنی در آزمون وکالت روز پنج شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۱ سخت بوده است.

با توجه به نتایج نظرسنجی، به نظر می رسد به طور کلی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۱، از نظر داوطلبان خیلی سخت نبوده اند، به جز درس های حقوق تجارت و حقوق مدنی که اکثریت قاطع شرکت کنندگان در نظرسنجی سوالات را سخت اعلام کرده اند در مورد سایر دروس اکثریت نظر به سخت بودن سوالات نداشته اند.

۵۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی سوالات درس حقوق اساسی را آسان دانسته اند و ۳۲ درصد هم سوالات درس حقوق جزا را آسان دانسته است.

نظم و وضعیت برگزاری آزمون

این نتایج با در نظر گرفتن، احتمال تمایل برخی داوطلبان به سخت عنوان کردن سوالات و همین طور مقایسه با واکنش ها نسبت به سوالات آزمون های گذشته می تواند موجب این نتیجه گیری کلی بشود که سوالات آزمون وکالت این دوره نسبت به دوره های قبل برای داوطلبان نسبتا ساده تر بوده اند و می شود انتظار داشت که سطح نمره خام داوطلبان نسبت به دوره های قبل نسبتا بیشتر باشد.

برای دیدن هر تصویر در اندازۀ بزرگ، روی آن کلیک کنید⇓

پایگاه خبری اختبار- نظرسنجی پایگاه خبری اختبار از طریق صفحه اینستاگرام اختبار در شب پس از برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) با شرکت بیش از ۲۳۰۰ رای دهنده انجام شد.

سخت ترین و آسان ترین سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۱

۲۵ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی نظم و وضعیت برگزاری آزمون را «عالی»، ۴۶ درصد «قابل قبول» و ۲۹ درصد خیلی بد ارزیابی کرده اند.

استاندارد بودن سوالات آزمون

به نظر ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی سوالات آزمون وکالت ۱۴۰۱ (نوبت پذیرش ۱۴۰۰) به طور کلی استاندارد بوده اند، به نظر ۴۱ درصد سوالات به طور کلی قابل قبول بوده اند و ۳۴ درصد سوالات را استاندارد ندانسته اند.

تحلیل کلی نتایج نظر سنجی