نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ اعلام شد

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:

نتایج آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ اعلام شد. 

 پذیرفته شدگان در این مرحله به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.

“بدینوسیله به اطلاع می رساند، نتایج آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401052215845/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

برای دریافت اعلام نتایج در اینجا کلیک نمایید.”