نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

۱-حسین طالع با ۲۲۷۱ رای

به گزارش اختبار، انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنحشنبه۱۰ شهریور برگزار و شمارش آرا از روز جمعه آغاز شد و نهایتاً هیأت نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز نتیجه را به شرح ذیل اعلام کرد:

۳-منصور پورنوری با ۱۷۷۳ رای

۱۴-غلامرضا امینی با ۱۱۰۶ رای

۷-سهیل طاهری با ۱۴۹۳ رای

۱۳-علی صدری خانلو با ۱۱۵۲ رای

۸-محمد شاه محمدی با ۱۴۹۰ رای

۱۲-امین پاشاامیری با ۱۳۵۲ رای

۱۷-حسن صفادوست با ۹۹۹ رای


منبع: https://www.ekhtebar.com/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C/

۱۰-وحید قاسمی عهد با ۱۳۹۳ رای

۲-سهیل نظری با ۲۰۸۷ رای

۱۱-علی یاراحمدی با ۱۳۰۸ رای

۶-التفات سنایی با ۱۵۳۲ رای

۴-سیدکاظم حسینی با ۱۶۱۲ رای

پایگاه خبری اختبار- نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام شد و حسین طالع با ۲ هزار و ۲۷۱ رای، حائز بیشترین تعداد آرا شد.

۹-بهنام حبیب زاده مومن با ۱۴۸۲ رای

۱۵-فرشاد فارسانی با ۱۰۷۲ رای

۱۶-فرشید فرحناکیان با ۱۰۷۲ رای

۵-محمدتقی غفاری فردویی با ۱۵۹۲ رای

۱۸-اکبر سرداری زاده با ۹۵۹ رای

از این تعداد، ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی البدل هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خواهند بود.