نتایج آزمون وکالت قوه قضاییه دو ماه دیگر اعلام می‌شودرئیس مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از اعلام نتایج آزمون وکالت این مرکز تا دو ماه آینده خبر داد.

حسن عبدلیان پور در گفت و گو با ایسنا درباره اعلام نتایج آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: تا دو ماه آینده نتایج این آزمون اعلام خواهد شد.

وی ضمن اظهار بی اطلاعی از تعداد پذیرفته شدگان آزمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: نتیجه آزمون بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محاسبه خواهد شد.

براساس این گزارش، آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه سوم شهریورماه با حضور حدود ۱۰۵ هزار داوطلب  در ۹۳ حوزه امتحانی در سراسر کشور  برگزار شد که از این تعداد ۵۱ هزار نفر خانم و ۵۴ هزار نفر مرد بودند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817172/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF