میزان: وریا غفوری آزاد نشده است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401090704622/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایسنا، خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که بر خلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است.

بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان سوم آذرماه با صدور دستور قضایی و به اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام بازداشت شده است.

خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) اعلام کرد که بر خلاف برخی ادعاها، وریا غفوری آزاد نشده است.