میزان نوشت: فریده مرادخانی اعتصاب غذا نکرده است

میزان نوشت: فریده مرادخانی اعتصاب غذا نکرده است

به گزارش ایسنا به نقل از میزان « چندی پیش رسانه‌های معاند طی یک خبرسازی کذب مدعی شدند خانم فریده مرادخانی که بر اساس حکم دادگاه در حبس به سر می برد در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده است.این در حالی است که پیگیری‌های به عمل آمده نشان می‌دهد خبر فوق‌الذکر از اساس کذب است و نامبرده اصلا دست به اعتصاب غذا نزده است.این زندانی طی روزهای اخیر دو مرتبه با اعضای خانواده خود نیز ملاقات داشته و همچون سایر زندانیان از امکانات قانونی بهره‌مند است.»

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101005465/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAخبرگزاری میزان نوشت: چندی پیش رسانه‌های معاند طی یک خبرسازی کذب مدعی شدند خانم فریده مرادخانی که بر اساس حکم دادگاه در حبس به سر می برد در زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده است که صحت ندارد.