مواد غذایی متروکه فاسد در انبار گمرک فرودگاه امام(ره) امحاء شد

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401093020679/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%B4%D8%AF

دادستان تهران تصریح کرد: این کالاها موجب اشغال حجم وسیعی از انبارهای گمرک امام(ره) به ویژه سردخانه‌های راهبردی آن شده و علاوه بر هزینه‌های بالای نگهداری، سبب تضییع حقوق بیت‌المال شده بود.

وی افزود: بعضی از این کالاها، ۵ سال از تاریخ انقضای‌شان گذشته بود و هزینه نگهداری کالاهای معدوم شده تا زمان امحاء بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال شده است.

صالحی گفت: با پیگیری این دادستانی عملیات خروج باقی مانده کالاهای متروکه، از ۱۵ سال پیش تاکنون که در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) رسوب شده، تا قبل از پایان سال اجرایی خواهد شد.

دادستان تهران گفت: در جهت فرامین رئیس قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ۵۰ تن مواد غذایی فاسد، که سال‌ها در گمرکات فرودگاه امام خمینی(ره) رسوب شده بود با دستور و نظارت این دادستانی امحاء شد.

به گزارش ایسنا به نقل از میزان علی صالحی ضمن تأکید برتداوم نظارت‌های میدانی دادستانی تهران بر عملکرد گمرکات، اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و تعیین تکلیف اقلام رسوب شده در انبارهای گمرک صورت گرفت و مواد غذایی فاسد با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی و رعایت ملاحظات زیست محیطی معدوم شد.

وی افزود: فرآیند انتقال و تحویل کالاهای متروکه شده تا پایان سال ۱۴۰۰، نیز به اتمام رسیده و فرآیند تحویل تمامی این کالاها به اموال تملیکی در مراحل پایانی است.