مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تمدید شد

به گزارش اختبار، این خبر را سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد و گفت تمدید مهلت ارائه اظهارنامه با کسب مجوز از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا صورت گرفته است.

بعد از تعامل بسیار مثبت سازمان امور مالیاتی و اصناف در یک ماه گذشته، در راستای همراهی و همدلی بیشتر، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل با کسب مجوز از سوی شورای عالی هماهنگی سران قوا، به مدت ۱۰ روز تمدید شد.

پایگاه خبری اختبار- مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۱ به مدت ۱۰ روز تمدید شد.


منبع: https://www.ekhtebar.ir/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF/

موحدی بکنظر همچنین اعلام کرد که بیش از ۹۶ درصد از مشاغل نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ خود اقدام کرده‌اند.

مهدی موحدی بکنظر در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: