منع تدریس و ممنوع الخروجی رضا اسلامی لغو شد

وکیل مدافع رضا اسلامی -استاد دانشگاه بهشتی- گفت: شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات تکمیلی موکلم مبنی بر منع تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های کشور به خصوص دانشگاه بهشتی و ممنوع الخروجی‌اش از کشور را طی دادنامه قطعی لغو کرد.

کوهپایه زاده مهرماه امسال از  پذیرش درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور در خصوص مجازات تکمیلی پرونده موکلش خبر داده بود.

رسول کوهپایه زاده در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: دیوان عالی کشور در شهریور ماه امسال درخواست اعاده دادرسی اینجانب در ارتباط با مجازات تکمیلی موکلم را مبنی بر محرومیت از تدریس و پژوهش در دانشگاه ها به خصوص دانشگاه شهید بهشتی پذیرفت و رای را نقض کرد و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داد.

به گزارش ایسنا، رضا اسلامی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم امریکا” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۷ سال حبس محکوم شد که پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و محکومیت او از  ۷ سال به ۵ سال کاهش یافت. اسفند ۱۴۰۰ پس از تحمل یک سوم مجازات قانونی، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با درخواست اعطای آزادی مشروط او موافقت کرد و از زندان آزاد شد.

انتهای پیام 


منبع: https://www.isna.ir/news/1401100301205/%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B4%D8%AF

وی افزود: خوشبختانه شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای صادره، مجازات تکمیلی موکلم مبنی بر منع تدریس و پژوهش در دانشگاه‌های کشور به خصوص دانشگاه بهشتی و ممنوع الخروجی اش را  از کشور طی دادنامه قطعی لغو کرد و موکلم می تواند مطابق قانون به فعالیت‌های علمی خود در دانشگاه ادامه دهد.