معرفی سازمان زندان‌ها به‌ عنوان دستگاه شایسته

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704871/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشوراعلام کرد که این سازمان با رشد قابل ملاحظه در عملکرد سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در هجدهمین دوره «جشنواره شهید رجایی» در گروه عمومی، امنیتی و قضایی به عنوان دستگاه «شایسته تقدیر» اعلام شد.

این دوره از جشنواره شهید رجایی ۴ شهریورماه با حضور رئیس‌جمهور برگزار و نتایج ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۱ دستگاه‌ها نیز اعلام شد.

رشد ١٠٦ درصدی در شاخص‌های عمومی و رشد قابل‌توجه در مولفه‌های شاخص‌های اختصاصی باعث شد تا سازمان زندان‌ها با قرار گرفتن در رده عملکردی «خوب» این رویداد، حائز این موفقیت گردد.

در دوره هجدهم جشنواره شهید رجایی، از سازمان زندان‌ها به عنوان به‌عنوان دستگاه شایسته، تقدیر شد.