معرفی بیش از ۱۵ نفر در دستگاه‌های اجرایی به هیأت‌های تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی در لرستان

سعید رازانی در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت ۱۹ مهر سال‌روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، اظهار کرد:  باتوجه به زیاد بودن دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها نظارت روی آن‌ها برعهده بازرسی است.

رازانی با بیان اینکه در سال جاری بیش از ۱۵ نفر در دستگاه‌های اجرایی به هیأت‌های تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی معرفی شدند، افزود: توبیخ کتبی و کسر حقوق، محرومین از انتصاب پست‌های مدیریتی برای این افراد صادر شده است.

وی اضافه کرد: در ابتدای هر سال براساس برنامه زمان‌بندی و مصوبه سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه‌های فوق حول موضوع و محورهای معین بازرسی به عمل می‌آید.

رازانی عنوان کرد: در بازرسی‌های سرزده همکاران به صورت سرزده از دستگاه‌های خدمات‌رسان که ارباب رجوع زیادی دارند، بازرسی‌ها را انجام دادند.

مدیرکل بازرسی لرستان گفت: در کنار این امر، بازرسی‌های موردی را برحسب گزارش‌هایی که به سازمان واصل شده انجام و پرونده تشکیل می‌شود.

ایسنا/لرستان مدیرکل بازرسی لرستان گفت: بیش از ۱۵ نفر در دستگاه‌های اجرایی به هیأت‌های تخلفات اداری و کمیته‌های انضباطی در استان معرفی شدند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401071909986/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

وی بیان کرد: تأکید دکتر خدائیان، رئیس بازرسی کل کشور این است که بازرسی‌ها به صورت الکترونیکی انجام شود و تلاش کنیم از این طریق گلوگاه‌های فساد را شناسایی کنیم که نیاز است زیرساخت‌های انجام این پروژه در دستگاه‌های اجرایی آماده شود.

مدیرکل بازرسی لرستان عنوان کرد: تلاشمان این است که در دستگاه‌های اجرایی این زیرساخت آماده شود و پیگیری‌ها به طور جدی انجام خواهد شد تا با یک کد کاربری بتوانیم بازرسی را به صورت الکترونیکی انجام دهیم.